Ett nätverksbaserat företag med engagemang!

Tänk före – känn av – förverkliga!

Jag kan hjälpa er med följande!

Husprojektering – ritningar och beskrivningar

Har från 1970-talets mitt ritat hus; nya bostadshus liksom ombyggnad av bostadshus liksom kulturbyggnader, sockenstugor och församlingshem. Många uppdrag har varit äldre hus på landsbygden. Uppdragen har också varit och är inom energiområdet såsom alternativa värmesystem. Under 2017 har bland annat skissats på carport mm i Falkenberg och en tillbyggnad på Östra Lugnet i Växjö.

Guidning och studieresor

Anlitas som guide i bl a Växjö och medverkar i programupplägg för studieresor i första hand kring städer med urbana/stadsmässiga träbyggnadsambitioner. Under 2017 har bland annat studiebesök tagits emot från Varberg, Motala, Pollmeier Tyskland,Tovatt arkitekter, ZTC Lettland med flera.

Utredningar – träbyggande i stadsmiljö

Har sedan slutet av 1980-talet verkat för ökat stadsmässigt träbyggande och medverkkat i uppdrag att ta fram träbyggstrategier för företag och kommuner. Suttit i statliga utredningar och anlitats i flertal juryuppdrag.

Föreläsningar om stadsutveckling med trä, bra bostäder för små hushåll

Genom engagemang i Växjös träbyggsatsningar från slutet av 1980-talet har erfarenheter och kunskaper skapats och förenats som bl a tas upp vid inbjudna föreläsningar hos kommuner, företag och akademiska lärosäten. Föreläser om stadsmässigt träbyggande i Sverige och Norden.

Styrelseuppdrag

Är ledamot i styrelser: Arbystiftelsen och Stiftelsen Nyponblomman. Har varit engagerad i uppbyggnaden och har haft ett administrativt ansvar för Nordiska Trästäder i över 10 år. Varit med i uppbyggnaden av Trästad Sverige och har haft engagemang i CBBT, Centrum för byggande och boende med trä i över 10 år.

Film och Event

Bättre tider…

1984 spelade SVT in en film. Titta på den!

Nordic Style

Ett filmbolag från Lettland besökte Sverige år 2010 och spelade in en film. Seriös och humoristisk!

Limologen

Detta bostadsområde i Växjö var Sveriges högsta hus 2007 med bostadsrätter byggt med trä.

Schweighofer Prize 2013

Nordiska Trästäder (Nordic Wooden Cities) ett nordiskt nätverk för ökat byggande med trä. Växjö var under många år säte för detta nätverk. År 2013 fick nätverket ett av Europas största träpris, Schweighofer Innovation Prize.

Aktuella uppdrag!

Kontakta oss idag!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig


*Obligatoriska fält


Kontakt

Hans Andrén, Adviser
Stakastugan Söftesmåla
362 96 Ryd, SWEDEN
+46 70 529 85 00
hans@hansandren.com