Ett nätverksbaserat företag med engagemang!

Tänk före – känn av – förverkliga!

Jag kan hjälpa er med följande!

Husprojektering – ritningar och beskrivningar

Har från 1970-talets mitt ritat hus; nya bostadshus liksom ombyggnad av bostadshus liksom kulturbyggnader, sockenstugor och församlingshem. Många uppdrag har varit äldre hus på landsbygden. Uppdragen har också varit och är inom energiområdet såsom alternativa värmesystem.

Guidning och studieresor

Anlitas som guide i bl a Växjö och medverkar i programupplägg för studieresor i första hand kring städer med urbana/stadsmässiga träbyggnadsambitioner.

Utredningar – träbyggande i stadsmiljö

Har sedan slutet av 1980-talet verkat för ökat stadsmässigt träbyggande och medverkkat i uppdrag att ta fram träbyggstrategier för företag och kommuner. Suttit i statliga utredningar och anlitats i flertal juryuppdrag.

Föreläsningar om stadsutveckling med trä,
bra bostäder för små hushåll

Genom engagemang i Växjös träbyggsatsningar från slutet av 1980-talet har erfarenheter och kunskaper skapats och förenats som bl a tas upp vid inbjudna föreläsningar hos kommuner, företag och akademiska lärosäten. Föreläser om stadsmässigt träbyggande i Sverige och Norden.

Styrelseuppdrag

Är ledamot i styrelser: Arbystiftelsen och Stiftelsen Nyponblomman. Har varit engagerad i uppbyggnaden och har ett administrativt ansvar för Nordiska Trästäder i över 10 år. Varit med i uppbyggnaden av Trästad Sverige och har haft engagemang i CBBT, Centrum för byggande och boende med trä i över 10 år.

Aktuella uppdrag!

Kontakta oss idag!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig*Obligatoriska fält

Kontakt

Hans Andrén, Adviser
Stakastugan Söftesmåla
362 96 Ryd, SWEDEN
+46 70 529 85 00
hans@hansandren.com