Ett nätverksbaserat företag med engagemang!

Tänk före – känn av – förverkliga!

Jag har kunskap inom följande områden!

Husprojektering – ritningar och beskrivningar

Har från 1970-talets mitt ritat hus; nya bostadshus liksom ombyggnad av bostadshus liksom kulturbyggnader, sockenstugor och församlingshem. Många uppdrag har varit äldre hus på landsbygden. Uppdragen har också varit och är inom energiområdet såsom alternativa värmesystem. Just nu aktiv inom tillbyggnader av Mariaberg på Hiss Ö Växjö och tillbyggnad av Ålshults kafé

Guidning och studieresor

Guidningar genom stadsvandringar och besök på de urbana trähusprojekten har genomförts vid flera tillfällen under 2017 och 2018. Bland annat från Lettland, Norge, Finland och Sverige. Under 2019 etablera sig Träfokus i Växjö ned specialisering av studiebesök på genomförda urbana trähusprojekt. Under hösten 2019 kommer bland annat seniorarkitekterna från Malmö till Växjö.

Utredningar – träbyggande i stadsmiljö

Har sedan slutet av 1980-talet verkat för ökat stadsmässigt träbyggande och medverkkat i uppdrag att ta fram träbyggstrategier för företag och kommuner. Suttit i statliga utredningar och anlitats i flertal juryuppdrag. Medverkar i arbetsgruppen för Tingsryds centrumutveckling.

Föreläsningar om stadsutveckling med trä,
bra bostäder för små hushåll

Genom engagemang i Växjös träbyggsatsningar från slutet av 1980-talet har erfarenheter och kunskaper skapats och förenats som bl a tas upp vid inbjudna föreläsningar hos kommuner, företag och akademiska lärosäten. Föreläser om stadsmässigt träbyggande i Sverige och Norden. Har under 2018 medverkat med föreläsningar inom stadsutveckling och stadsmässig träbyggnation i bland annat Vantaa Finland och Cesis lettland. Och under 2019 i Hammerfest Norge

Styrelseuppdrag

Är ledamot i styrelser: Stiftelsen Nyponblomman och Träfokus. Har varit engagerad i uppbyggnaden och har haft ett administrativt ansvar för Nordiska Trästäder i över 10 år. Varit med i uppbyggnaden av Trästad Sverige och har haft engagemang i CBBT, Centrum för byggande och boende med trä i över 10 år.

Aktuella uppdrag!

Kontakta oss idag!

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig*Obligatoriska fält

Kontakt

Hans Andrén, Adviser
Stakastugan Söftesmåla
362 96 Ryd, SWEDEN
+46 70 529 85 00
hans@hansandren.com